POC i PVC Rabic

Rabic pletivo služi za armiranje cementnih podloga. Pored tog se često koristi i za ojačanje klasičnih i krečnih maltera za povećanje čvrstoće i mehaničke otpornosti zidova. Takodje, vrlo su pogodna i za izradu kaveza kucnih ljubimaca. Punktovana su, u ponudi ih imamo i u pocinkovanoj i u pvc varijanti. Krecu se po debljinama od 0,7mm do 1,5mm, sa velicinom okaca:

  • 6mm x 6mm
  • 10mm x 10mm
  • 12mm x 12mm
  • 16mm x 16mm
  • 19mm x 19mm
  • 25mm x 25mm

POC Rabic
POC Rabic
POC Rabic
POC Rabic
PVC Rabic
PVC Rabic
PVC Rabic
PVC Rabic
PVC Rabic