Farmer pletivo je jedno od najpouzdanijih i najekonomičnijih pletiva. Osnovna karakteristika je velika mogućnost promene veličine otvora pri proizvodnji tako da u potpunosti zadovoljava sve zahteve kod zabrane prolaska kako malih tako i velikih životinja. Karakteriše ga lako uskladištenje i jednostavna montaža. Lako se montira na svim terenima koristeći kao drvene tako i metalne stubove.

Oblast primene je veoma velika, od ograđivanja farmi, dvorišta, škola, privrednih  objekata i kao standardno pletivo za ograđivanje autoputeva kao zaštita od ulaska životinja.Farmer pletivo se standardno proizvodi od pocinkovane žice debljine 2,0/2,5 mm

U ponudi imamo i elektro-vareni farmer. On ima istu namenu kao i standardni farmer, ali zbog svoje izrade (elektro zavarivanjem spojeva) pruža bolju čvrstoću.

Postoji u rolnama od 25m, u visinama od  1m  1,2m  1,5m.

Debljine žice od kojih je izradjen su  ø1,6mm i  ø1,8mm.

IMG 0712
IMG 0717
IMG 0727
IMG 0733
IMG 0734